Neurofeedback

ADhDnoord biedt neurofeedback op de diverse locaties.  

Neurofeedback is een behandelvorm die in het algemeen en met name op het terrein van AD(h)D de laatste jaren sterk in opmars is. Naast de mond-tot-mond- reclame van cliënten en hun ouders (op schoolpleinen valt de term neurofeedback steeds vaker) verschijnen er meer en meer veelbelovende wetenschappelijk onderzoeksuitslagen. Officieel moet neurofeedback nog als experimentele behandeling worden gezien, maar de wetenschappelijke wereld en ook zorgverzekeraars raken langzaam maar zeker overtuigd van de werking van neurofeedback.

Hoe?
Neurofeedback laat mensen de werking van hun hersenen, middels een EEG(elektro-encefalogram)-apparaat, live op een computerscherm zien. Door het inzichtelijk maken van wat er gebeurt in het brein kan zo'n 2/3 van de mensen grip erop krijgen en daarmee veranderingen rechtstreeks in de werking van de hersenen bewerkstelligen. Gelukkig is het brein namelijk tot op hoge leeftijd 'plastisch', wat betekent dat het veranderen en leren kan. Het kan allerlei nieuwe verbindingen tot stand brengen en zo bepaalde gebieden activeren of juist meer tot rust brengen. Dit klinkt misschien ingewikkeld, maar de training is alles behalve dat.  Er hoeft alleen maar naar een scherm gekeken te worden waarop de (relevante) hersenactiviteit te zien is en waarop aangegeven wordt welke hersengolven je meer en welke je minder moet laten zien. Dit proces kan opgeleukt of vergemakkelijkt worden door een animatie af te spelen, een muziekje te laten lopen, punten te verdienen of een spelletje aan te kunnen sturen (bijv. een vliegtuigje laten vliegen) als het brein meer van de juiste activiteit laat zien. Dit proces van verandering wordt grotendeels onbewust aangeleerd: de hersenen lossen het zelf op.  Je moet echter wel een wil tot verandering hebben. Leren fietsen is een proces dat je goed kunt vergelijken met een neurofeedbackbehandeling.  Je hoeft niet te weten welke spieren je allemaal wanneer aan moet spannen om in evenwicht te blijven. Door gefocust te oefenen lost je brein dat probleem zelf op. Aanvankelijk wordt er zo mogelijk twee maal per week drie kwartier getraind, om dat af te bouwen naar 1 keer en vervolgens om de week. Het aantal benodigde sessies varieert sterk van persoon tot persoon, een aantal zijn met een paar sessies klaar terwijl  anderen zeker 30 tot 40 maal moeten trainen om blijvende resultaten te zien. Je kunt de training vergelijken zien als fitness voor het brein, net als spieren moeten hersengebieden over het algemeen vaker getraind worden om aan te sterken.

Wat?
In het algemeen kun je met neurofeedback het zogenaamde 'arousalniveau' van de hersenen aanpassen. Wanneer een probleem opgelost moet worden moet het brein hard werken, wat globaal overeenkomt met middels EEG meetbare snellere hersengolven. Wanneer je op de bank ploft na een lange werkdag mag ook het brein ontspannen en tragere golven laten zien. Wanneer je slapen gaat mag de arousal nog verder afnemen. Allerlei omstandigheden kunnen dit niveau van activatie en vooral de regulatie ervan (van inspanning naar ontspanning en vice versa) verstoren. Denk aan hyperactiviteit, stress, vermoeidheid of hersenletsel.  Op het gebied van AD(h)D en neurofeedback is al zeer veel onderzoek gedaan (o.m. Monastra)  en de resultaten zijn zeer gunstig voor neurofeedback. Een aantal verschillende typerende EEG-afwijkingen zijn gevonden. Niet elke AD(h)D-er heeft dezelfde afwijkende werking van het brein. Daarom heeft medicatie als Ritalin ook niet altijd de gewenste werking.  Bijna altijd is er bij AD(h)D sprake van een afwijkend functioneren (meestal een 'unteractivierung' maar ook het tegenovergesteld wordt waargenomen) van de frontaalkwab in wederkerige samenspel met de hersenstam (thalomo-corticale-loop). Om de reden dat niet iedereen hetzelfde is, is het in een groot aantal gevallen wenselijk de behandeling vooraf te laten gaan door en QEEG. Dit  kwantitatief EEG-onderzoek geeft betrouwbare informatie over het functioneren van het brein. Aan de hand van specifieke berekeningen en analyses kan worden bepaald of en welke afwijkende patronen er zijn zoals bij ADHD verwacht kan worden.
Onderzoek naar de effectiviteit van neurofeedback bij Autisme Spectrum Stoornissen(ASS) is nog veel schaarser. Dr. J.Pineda doet aan de Universiteit van San Diego al langer onderzoek naar de EEG karakteristieken bij ASS en sinds een aantal maanden loopt er een studie naar de effectiviteit van neurofeedback bij ASS. In Nijmegen doet de Praktijk Gerrits in samenwerking met Prof. J. de Moor van de Universiteit Nijmegen onderzoek naar de effectiviteit van neurofeedback bij ASS. In het algemeen kan op basis van de onderzoeksresulaten gesproken worden van hoopvolle resultaten.

Waarom?
Bij neurofeedback ligt de nadruk op het daadwerkelijk veranderen en verbeteren van het functioneren van het brein, in tegenstelling tot de meeste therapieën voor AD(h)D  en ASS die zich vooral richten om het leren omgaan met de problemen. Wat overigens een zeer zinvolle aanvulling of alternatief kan zijn. Neurofeedback grijpt net als medicatie in op de werking van het brein. Het verschil is echter dat de je de verandering zelf bewerkstelligt en deze blijvend is. Neurofeedback is geschikt voor hen die willen verbeteren en geen medicijnen willen slikken of er ongevoelig voor zijn.  Wel moet je in staat (lijfelijk en financieel) zijn twee maal per week 45 minuten gemotiveerd te trainen op locatie.

Resultaten?
De resultaten zijn duidelijk en zichtbaar meetbaar bij schoolgaande kinderen.De door ons behandelde kinderen (zowel AD(H)D als ASS) behalen namelijk beduidend betere cijfers op school en ze vertonen meer aangepast gedrag. Ook thuis zijn er minder conflicten.
Een van de kinderen liet trots zijn nagels zien. Voorheen beet hij ze af, maar nu waren ze gegroeid en moesten zelfs geknipt.
Een van de volwassen cliënten (nog onder behandeling) beweerde zelf weinig te merken van veranderingen, maar zijn omgeving bemerkte dit wel duidelijk. Hij wordt ervaren als rustiger en minder ongeduldig.
Een andere cliënt, die ook nog behandeld wordt, vertelde dat hij zich nog wel onrustig voelt, maar binnen de onrust bevindt zich een vorm van rust. Hij reageert minder impulsief en ontladingen zijn minder heftig.
Niet alle cliënten voor de neurofeedback hebben psychische klachten. Een oudere cliënte had veel last van de spieren in haar benen waardoor ze minder mobiel werd. Ze is nog onder behandeling maar op het moment doet ze weer aan Nordic Walking en wandelt als voorheen vele kilometers.

Telefoonnummer
0599-616247
Contact

ADHD Noord
van Boekerenweg 1
9501 GD Stadskanaal

Administratie en receptie
van Boekerenweg 1
9501 GD Stadskanaal
0599-616247

Locatie Emmen
Boermarkeweg 50-E
Emmen

Villa Flora
Zuiderdiep 140
9521 AW Nieuw Buinen

Stadskanaal
Van Boekerenweg 1
9501 GD Stadskanaal

Duitsland: Ruhpolding
Am Rebstock
Oberstrasse 30
56254 Moselkern

> Alle locaties